Deelname Curieuzeneuzen.

curieuzeneuzen

Curieuzeneuzen
Als CurieuzeNeus help je de wetenschap een stap vooruit.

Begin april werden in Vlaanderen 5000 meetpunten verdeeld na een selectie uit meer dan 51000 kandidaat locaties. Van de 5000 werden er 4400 geselecteerd bij particulieren. De selectie gebeurde aan de hand van de locatie, de openheid van de tuin, mogelijke bodemstructuur enz. De aanwezigheid van een weerstation bleek een pluspunt te zijn. De overige 600 meetpunten werden op voorhand gekozen en bevinden zich bij universiteiten en andere strict bepaalde locaties.
een
Het project heeft als doel om een overzicht te krijgen van de vochtigheid van de bodem en temperatuur gespreid over heel Vlaanderen.
Op elk meetpunt zijn ook bodemstalen genomen zodat men bepaalde metingen kan koppelen aan de samenstelling van de bodem.
De metingen gebeuren om de 15 minuten en worden opgeslagen in een geheugen. Omstreeks middernacht wordt de data doorgestuurd via IOT. (Internet Of Things)

ß- Hiernaast is te zien hoe het meetpunt er uit ziet en waar de metingen gebeuren.

In de beginperiode waren er wat problemen met het doorsturen van de data blijkbaar te wijten aan het IOT netwerk en de programmatuur. Na een aantal dagen was dit opgelost en verloopt het doorsturen heel vlot.
Elk meetpunt heeft een persoonlijk dashboard waarop de metingen te volgen zijn en die eventueel beschikbaar kunnen gesteld worden via Facebook, Linkedin of Tweet.
Het meetpunt van schrijver dezer, ON7XM, is te vinden op zijn Facebook pagina “Jules Verheyde”. Klik op het logo van CurieuzeNeuzen en dan ziet men de grafieken van de metingen en verder naar onder de categorie van de locatie.
Verder in dit artikel zie je een voorbeeld van de grafieken.
Ook in de krant “De Standaard” verschijnen regelmatig updates over het project en is op hun website een locatiemap te vinden waarop alle punten vermeld worden.
Veder in dit artikel vind je nog meer info over dit project en een lijst van meewerkende instellingen. Ook kan men terecht op de website: www.curieuzeneuzen.be.
Het project loopt tot begin oktober 2021.

twee
drie
Meetpunt in onze tuin.

 

CurieuzeNeuzen in de Tuin maakt deel uit van het SoilTemp project, een wereldwijd netwerk van bodemweerstations.

Klimaatdata is tot nu toe vooral afkomstig van weerstations. Meteorologen doen hun best deze data te zuiveren van lokale storingen zoals bomen, gebouwen en hoogteverschillen.
Dit om globale voorspellingen te kunnen doen en data te genereren die representatief is voor hele regio’s.
CurieuzeNeuzen in de Tuin focust net op die lokale verschillen in temperatuur en vocht, meetbaar in de bodem. 

Het is immers cruciaal om te weten wat er zich “ondergronds” afspeelt: allerhande processen en organismen zijn sterk afhankelijk van de lokale temperatuur en waterbeschikbaarheid. 
Bomen staan met hun wortels vast verankerd in de bodem, het krioelt er van het leven en we kweken er bijna al ons voedsel in. 
Een sensor geplaatst door een Zwitserse onderzoeker in het regenwoud van DR Congo.CurieuzeNeuzen in de Tuin maakt deel uit van het internationale SoilTemp–netwerk.  
Door deel te nemen aan CurieuzeNeuzen in de Tuin help je mee de noodzakelijke data verzamelen om de lokale gevolgen van hitte en droogte beter te begrijpen. SoilTemp is een internationaal projecten wil het gat in de wetenschappelijke kennis tussen de grote voorspellingen over klimaatverandering (het macroklimaat) en de effecten van hitte en droogte op de lokale bodem (het microklimaat), dichten.
De data die alle CurieuzeNeuzen samen verzamelen, zal de beschikbare data binnen het SoilTemp-project onmiddellijk verdubbelen. CurieuzeNeuzen in de Tuin is het eerste project waarbij een grote hoeveelheid bodemsensoren (5.000) op een relatief kleine oppervlakte (Vlaanderen) worden ingezet. 
CurieuzeNeuzen in de Tuin vormt zo een eerste proof-of-concept voor microklimaatnetwerken, die wetenschappers over de hele wereld zouden willen zien verschijnen.
Door de grote hoeveelheid data die CurieuzeNeuzen in de Tuin zal verzamelen kan het algoritme dat bepaalt waar en hoeveel sensoren nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de hitte- en droogteproblematiek, verder worden aangescherpt. In eerdere tests werden er al sensoren geplaatst in alle uithoeken van de wereld: van het vlakke en gematigde Nederland tot het dorre en warme Algerije, of het regenachtige en bergachtige Nepal. 

Het CurieuzeNeuzen-algoritme gaat internationaal.
Chile_Parque Nacional Nevado 3 Cruces (7)Het algoritme dat bepaalt waar de ideale plek is om te meten, werd ontwikkeld door onderzoeker Jonas Lembrechts (Universiteit Antwerpen) en drie van zijn collega’s. In de toekomst zal het ingezet worden om wereldwijd nog meer microklimaatnetwerken uit te bouwen.
De bevindingen zullen binnenkort verschijnen in het wetenschappelijk tijdschrift Global Ecology & Biogeography.
Dit algoritme werd voor het eerst toegepast bij het selecteren van de meetlocaties voor CurieuzeNeuzen in de Tuin. Zo werd er rekening gehouden met stedelijke versus landelijke tuinen, tuinafmetingen, bodemtypes en geografische spreiding. Op die manier werden er zorgvuldig 4.400 meetlocaties geselecteerd uit de uit meer dan 51.000-kandidaatmeetpunten Samen vormen deze 4.400 tuinen een representatieve afspiegeling voor Vlaanderen, en laten ze toe om deze zomer maximaal de variatie in hitte en droogte te meten.
Het algoritme dat in Vlaanderen werd ingezet – en bepaalde of jouw tuin werd geselecteerd – willen de wetenschappers achter CurieuzeNeuzen nu overal ter wereld inzetten, om nieuwe microklimaatnetwerken te ontwerpen. Als CurieuzeNeuzen-burgerwetenschapper krijg je dus niet alleen een veel grondiger inzicht in eigen tuin, je helpt er ook de wetenschap elders een stap mee vooruit.

OVER CURIEUZENEUZEN IN DE TUIN
CurieuzeNeuzen in de Tuin is het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit. Het is een initiatief van Universiteit Antwerpen en De Standaard met sterke ondersteuning van Rabobank.be, Orange, VITO, Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Departement Omgeving, Bio-Planet, iFLUX, DPD, Aquafin en Natuurpunt.

Samenstelling: ON7XM, Jules – 08 juni 2021.

 

www.curieuzeneuzen.be

 

Webontwerp: ON7XM © Copyright